Palvelut

Traktorityöt:

 • auraus ja hiekoitus
 • lanaukset
 • vesakonraivaus
 • pientaraiden niitot
 • teiden kesä- ja talvikunnossapito

Kaivinkonetyöt:

 • tienrakennus ja peruskorjaukset
 • salaojitukset ja sadevesijärjestelmät
 • rakennusten perustustyöt
 • viherrakentaminen
 • jätevesijärjestelmät ja pumppaamot
 • massanvaihto ja maansiirto

Siltatyöt:

 • Sillanrakentaminen ja korjaukset

Pyöräkuormaajatyöt:

Kuorma-auto- ja lavettikuljetukset, sorat, murskeet,
sepelit ja mullat yhteistyössä Pauli Kuokkanen Oy:n kanssa